همه ورزشکارانی که در سال ۹۴ پر کشیدند/ از تعصب هادی تا دلتنگی‌های رضا

سال ۹۵، خالی از لطف نیست که یادی کنیم از اسطوره ها و عزیزان عرصه ورزش که در سال گذشته از میان ما رفتند و تنها خاطرات آنهاست که در دفتر ذهن ما باقی مانده است.

فانتزی

سپهر نیوز

ممکن است بپسندید...