چهار باغ ایرانی با تصاویر زنان ایرانی

حیاط موزه «نقاشی پشت شیشه» به سبک چهارباغ ایرانی و با حوضی در وسط و رختشویخانه‌ای در ضلع جنوبی محوطه قرار گرفته است، موزه‌ای که اغلب تصاویر آن به زنان اختصاص دارد و نوع طراحی آن دربرگیرنده شیوه‌هایی از نقاشی سبک قاجار است.

استخدام

باران دانلود

ممکن است بپسندید...