آخرین وضعیت شجریان از زبان وزیر بهداشت

آخرین وضعیت شجریان از زبان وزیر بهداشت

وزیر بهداشت دولت یازدهم در تماس تلفنی که با محمدرضا شجریان داشت، از آخرین وضعیت وی مطلع شد.

آخرین وضعیت شجریان از زبان وزیر بهداشت

(image)

وزیر بهداشت دولت یازدهم در تماس تلفنی که با محمدرضا شجریان داشت، از آخرین وضعیت وی مطلع شد.
آخرین وضعیت شجریان از زبان وزیر بهداشت

اتومبیل

خبرگذاری خوزستان

ممکن است بپسندید...