اجازه خروج خودروهای بی‌کیفیت از کارخانه داده نشود

معاون اول رئیس جمهور گفت: کیفیت خودرو یکی از عوامل مهم در تصادفات جاده‌ای است و باید سختگیری جدی برای استاندارد بودن خودروها صورت گیرد و اجازه خروج خودروهای بی‌کیفیت از کارخانه داده نشود.

روزنامه قانون

لردگان

ممکن است بپسندید...