فعالیت های دانشگاه صنعتی شریف با صنایع مختلف/ سال ۹۵ فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه آغاز می شود

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: خوشبختانه سال ۹۴ توانستیم مجوز فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه را اخذ کنیم که سال گذشته تصویب شد و می خواهیم در سال ۹۵ فعالیت های آن را آغاز کنیم.

دانلود موزیک

لردگان

ممکن است بپسندید...