نصرالله: آل سعود همه کار می‌کند تا توافق با ایران اجرایی نشود/ سرنوشت ما با سوری‌ها یکی است/ اسرائیل از قدرت موشک‌های ما خبر دارد

نصرالله: آل سعود همه کار می‌کند تا توافق با ایران اجرایی نشود/ سرنوشت ما با سوری‌ها یکی است/ اسرائیل از قدرت موشک‌های ما خبر دارد

دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه جنگ سال ۲۰۰۶ اسرائیل با حزب الله لبنان به درخواست آمریکا بوده گفت: در آینده نزدیک بعید است اسرائیل وارد جنگ شود.

نصرالله: آل سعود همه کار می‌کند تا توافق با ایران اجرایی نشود/ سرنوشت ما با سوری‌ها یکی است/ اسرائیل از قدرت موشک‌های ما خبر دارد

(image)

دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه جنگ سال ۲۰۰۶ اسرائیل با حزب الله لبنان به درخواست آمریکا بوده گفت: در آینده نزدیک بعید است اسرائیل وارد جنگ شود.
نصرالله: آل سعود همه کار می‌کند تا توافق با ایران اجرایی نشود/ سرنوشت ما با سوری‌ها یکی است/ اسرائیل از قدرت موشک‌های ما خبر دارد

بازی آزاد

خبر فرهنگیان

ممکن است بپسندید...