اگر واردات و مراوده با غرب نشان توسعه باشد پرافتخارترین افراد پادشاهان پهلوی و قاجار هستند

اگر واردات و مراوده با غرب نشان توسعه باشد پرافتخارترین افراد پادشاهان پهلوی و قاجار هستند

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان گفت: اگر واردات کالا و مراوده با غربی‌ نشان توسعه و رفاه در کشور باشد، بهترین و پرافتخارترین افراد پادشاهان پهلوی و قاجار هستند؛ در صورتی که در حافظه تاریخی مردم، ناکارآمدترین افراد بوده‌اند.

اگر واردات و مراوده با غرب نشان توسعه باشد پرافتخارترین افراد پادشاهان پهلوی و قاجار هستند

(image)

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان گفت: اگر واردات کالا و مراوده با غربی‌ نشان توسعه و رفاه در کشور باشد، بهترین و پرافتخارترین افراد پادشاهان پهلوی و قاجار هستند؛ در صورتی که در حافظه تاریخی مردم، ناکارآمدترین افراد بوده‌اند.
اگر واردات و مراوده با غرب نشان توسعه باشد پرافتخارترین افراد پادشاهان پهلوی و قاجار هستند

شهر خبر

موزیک جوان

ممکن است بپسندید...