برگزاری مراسم نوروز در مقر سازمان ملل متحد

برگزاری مراسم نوروز در مقر سازمان ملل متحد
مراسم بزرگداشت نوروز بعد ازظهر روز دوشنبه 2 فروردین‌ماه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.

برگزاری مراسم نوروز در مقر سازمان ملل متحد

مراسم بزرگداشت نوروز بعد ازظهر روز دوشنبه 2 فروردین‌ماه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.
برگزاری مراسم نوروز در مقر سازمان ملل متحد

آلرژی و تغذیه

خبر اسلامی

ممکن است بپسندید...