توزیع ۶۵ سبد غذایی در روستاهای محروم بخش رضویه مشهد

توزیع ۶۵ سبد غذایی در روستاهای محروم بخش رضویه مشهد

مسئول قرارگاه جهادی صراط الحمید دانشگاه علوم پزشکی مشهد از توزیع ۶۵ سبد غذایی توسط قرارگاه جهادی صراط الحمید بسیج دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آستانه نوروز در مناطق محروم و روستایی بخش رضویه مشهد این شهر خبر داد.

توزیع ۶۵ سبد غذایی در روستاهای محروم بخش رضویه مشهد

(image)

مسئول قرارگاه جهادی صراط الحمید دانشگاه علوم پزشکی مشهد از توزیع ۶۵ سبد غذایی توسط قرارگاه جهادی صراط الحمید بسیج دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آستانه نوروز در مناطق محروم و روستایی بخش رضویه مشهد این شهر خبر داد.
توزیع ۶۵ سبد غذایی در روستاهای محروم بخش رضویه مشهد

سپهر نیوز

ورزش و زندگی

ممکن است بپسندید...