قشم؛ بزرگترین جزیره خلیج فارس

قشم؛ بزرگترین جزیره خلیج فارس

جزیره قشم واقع در تنگه هرمز با گستره ای نزدیک به ۱۵۰۰ کیلومتر مربع- ۱۴۰ کیلومتر درازا و عرض متوسط ۱۱ کیلومتر – نه تنها بزرگترین جزیره خلیج فارس که مساحتی بیشتر، معادل یا کمتر از ۲۲ کشور مستقل جهان دارد و نیز ۵/۲ برابر کشورهایی چون سنگاپور و بحرین است.

قشم؛ بزرگترین جزیره خلیج فارس

(image)

جزیره قشم واقع در تنگه هرمز با گستره ای نزدیک به ۱۵۰۰ کیلومتر مربع- ۱۴۰ کیلومتر درازا و عرض متوسط ۱۱ کیلومتر – نه تنها بزرگترین جزیره خلیج فارس که مساحتی بیشتر، معادل یا کمتر از ۲۲ کشور مستقل جهان دارد و نیز ۵/۲ برابر کشورهایی چون سنگاپور و بحرین است.
قشم؛ بزرگترین جزیره خلیج فارس

خبرگذاری اصفحان

دانلود فیلم خارجی

ممکن است بپسندید...