می‌گفتند این مزخرفات چیست که نشان می‌دهی

می‌گفتند این مزخرفات چیست که نشان می‌دهی
پیش از این وقتی نمایشگاه می‌گذاشتم، چیزی به‌جز دردسر برایم نبود. چون تماشاچی نبود و اگر هم می‌آمدند روی خوش نشان نمی‌دادند و پیش خودشان می‌گفتند که این مزخرفات چیست که نشان می‌دهی. الان مردم آثار جوانان را می‌بینند و می‌خرند. این تازه اول کار است. ما آینده درخشان‌تری داریم.

می‌گفتند این مزخرفات چیست که نشان می‌دهی

پیش از این وقتی نمایشگاه می‌گذاشتم، چیزی به‌جز دردسر برایم نبود. چون تماشاچی نبود و اگر هم می‌آمدند روی خوش نشان نمی‌دادند و پیش خودشان می‌گفتند که این مزخرفات چیست که نشان می‌دهی. الان مردم آثار جوانان را می‌بینند و می‌خرند. این تازه اول کار است. ما آینده درخشان‌تری داریم.
می‌گفتند این مزخرفات چیست که نشان می‌دهی

دانلود فیلم جدید

باران دانلود

ممکن است بپسندید...