یکی از منتخبان اصفهان در دور دوم انتخاب می‌شود

یکی از منتخبان اصفهان در دور دوم انتخاب می‌شود

ره‌پیک گفت: تاکنون شورای نگهبان صحت انتخابات در ۲۰۲ حوزه انتخابیه از ۲۰۷ حوزه انتخابیه را تأیید و رسما اعلام کرده است،

یکی از منتخبان اصفهان در دور دوم انتخاب می‌شود

(image)

ره‌پیک گفت: تاکنون شورای نگهبان صحت انتخابات در ۲۰۲ حوزه انتخابیه از ۲۰۷ حوزه انتخابیه را تأیید و رسما اعلام کرده است،
یکی از منتخبان اصفهان در دور دوم انتخاب می‌شود

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

تکنولوژی جدید

ممکن است بپسندید...