از گران‌ترین موزه تا نگاره‌های قاجاری

از گران‌ترین موزه تا نگاره‌های قاجاری
تهران فقط خوابگاه کارمندان و دانشجویان نیست، بلکه این کلان‌شهر در کنار نازیبایی‌هایی که دارد، در نوروز بهترین مکان برای زندگی است. نوروز فرصتی است که می‌توان با کمترین ترافیک، سروصدا و آلودگی محیط زیستی، به دیدن مکان‌های نفیس، تاریخی و سرسبز تهران رفت.

از گران‌ترین موزه تا نگاره‌های قاجاری

تهران فقط خوابگاه کارمندان و دانشجویان نیست، بلکه این کلان‌شهر در کنار نازیبایی‌هایی که دارد، در نوروز بهترین مکان برای زندگی است. نوروز فرصتی است که می‌توان با کمترین ترافیک، سروصدا و آلودگی محیط زیستی، به دیدن مکان‌های نفیس، تاریخی و سرسبز تهران رفت.
از گران‌ترین موزه تا نگاره‌های قاجاری

آهنگ جدید

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...