اسامی راه‌ یافتگان به مرحله منطقه‌ای جشنواره قرآن و عترت در ایلام اعلام شد

اسامی راه‌ یافتگان به مرحله منطقه‌ای جشنواره قرآن و عترت در ایلام اعلام شد

اسامی نهایی برگزیدگان بخش کتبی راه ‌یافته به مرحله منطقه‌ای جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویی در ایلام اعلام شد.

اسامی راه‌ یافتگان به مرحله منطقه‌ای جشنواره قرآن و عترت در ایلام اعلام شد

(image)

اسامی نهایی برگزیدگان بخش کتبی راه ‌یافته به مرحله منطقه‌ای جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویی در ایلام اعلام شد.
اسامی راه‌ یافتگان به مرحله منطقه‌ای جشنواره قرآن و عترت در ایلام اعلام شد

اس ام اس جدید

عرفان دینی

ممکن است بپسندید...