افزایش خوابگاه‌های متاهلی در دانشگاه امیرکبیر برای تشویق دانشجویان به امر ازدواج

افزایش خوابگاه‌های متاهلی در دانشگاه امیرکبیر برای تشویق دانشجویان به امر ازدواج

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه امیرکبیر گفت: امیدواریم ایجاد و افزایش خوابگاه‌های متاهلی موجب تشویق دانشجویان به ازدواج شود.

افزایش خوابگاه‌های متاهلی در دانشگاه امیرکبیر برای تشویق دانشجویان به امر ازدواج

(image)

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه امیرکبیر گفت: امیدواریم ایجاد و افزایش خوابگاه‌های متاهلی موجب تشویق دانشجویان به ازدواج شود.
افزایش خوابگاه‌های متاهلی در دانشگاه امیرکبیر برای تشویق دانشجویان به امر ازدواج

باشگاه خبری ورزشی

شبکه خانگی

ممکن است بپسندید...