افزایش 50 درصدی بازدید از اماکن گردشگری گلستان

افزایش 50 درصدی بازدید از اماکن گردشگری گلستان
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان گفت: آمار نشان می‌دهد میزان بازدید از اماکن تفریحی-توریستی استان گلستان تا کنون 50 درصد رشد داشته است.

افزایش 50 درصدی بازدید از اماکن گردشگری گلستان

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان گفت: آمار نشان می‌دهد میزان بازدید از اماکن تفریحی-توریستی استان گلستان تا کنون 50 درصد رشد داشته است.
افزایش 50 درصدی بازدید از اماکن گردشگری گلستان

اسکای نیوز

ساخت بنر

ممکن است بپسندید...