انفعال تدابیر ایرانی در برابر لابی و پول سعودی

انفعال تدابیر ایرانی در برابر لابی و پول سعودی

پس از اینکه AFC به ایران و عربستان ۵۰ روز برای ایجاد ثبات در مناسباتشان مهلت داد و شاهد بهبودی روابط طرفین دعوا نبود، نظر نهایی خود را در روز ۲۶ اسفند اعلام کرد؛ طبق این حکم بازی‌های تیم‌های ایرانی و عربستانی باید در کشوری ثالث برگزار شود.

انفعال تدابیر ایرانی در برابر لابی و پول سعودی

(image)

پس از اینکه AFC به ایران و عربستان ۵۰ روز برای ایجاد ثبات در مناسباتشان مهلت داد و شاهد بهبودی روابط طرفین دعوا نبود، نظر نهایی خود را در روز ۲۶ اسفند اعلام کرد؛ طبق این حکم بازی‌های تیم‌های ایرانی و عربستانی باید در کشوری ثالث برگزار شود.
انفعال تدابیر ایرانی در برابر لابی و پول سعودی

وبلاگ اطلاعات

ابزار رسانه

ممکن است بپسندید...