تخلیه فرودگاه تولوز فرانسه در پی هشدار امنیتی

تخلیه فرودگاه تولوز فرانسه در پی هشدار امنیتی
رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که فرودگاه تولوز در جنوب این کشور امروز (چهارشنبه)‌ در پی هشدار امنیتی تخلیه شد.

تخلیه فرودگاه تولوز فرانسه در پی هشدار امنیتی

رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که فرودگاه تولوز در جنوب این کشور امروز (چهارشنبه)‌ در پی هشدار امنیتی تخلیه شد.
تخلیه فرودگاه تولوز فرانسه در پی هشدار امنیتی

خرم خبر

لردگان

ممکن است بپسندید...