توافق هسته‌ای انجام شد اما وعده و وعیدهایتان عملی نشد/ سرعتتان در منهدم کردن تاسیسات هسته‌ای تعجب آمریکایی‌ها را هم برانگیخت

توافق هسته‌ای انجام شد اما وعده و وعیدهایتان عملی نشد/ سرعتتان در منهدم کردن تاسیسات هسته‌ای تعجب آمریکایی‌ها را هم برانگیخت

بسیج دانشجویی ۶ دانشگاه تخصصی تهران درباره نقض برجام نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند.

توافق هسته‌ای انجام شد اما وعده و وعیدهایتان عملی نشد/ سرعتتان در منهدم کردن تاسیسات هسته‌ای تعجب آمریکایی‌ها را هم برانگیخت

(image)

بسیج دانشجویی ۶ دانشگاه تخصصی تهران درباره نقض برجام نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند.
توافق هسته‌ای انجام شد اما وعده و وعیدهایتان عملی نشد/ سرعتتان در منهدم کردن تاسیسات هسته‌ای تعجب آمریکایی‌ها را هم برانگیخت

سایت خبری زندگی

مجله اینترنتی

ممکن است بپسندید...