در نوروز کمی از فضای مجازی فاصله بگیریم

در نوروز کمی از فضای مجازی فاصله بگیریم
یک استاد دانشگاه با اشاره به لزوم مدیریت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در تعطیلات نوروز، گفت:‌ شبکه‌های اجتماعی باعث شده آدم‌ها نتوانند وقت بگذارند و چهره به چهره یکدیگر را ببینند و بیشتر ترجیح می‌دهند در یک فرصت کوتاه با تعداد زیادی تماس داشته باشند.

در نوروز کمی از فضای مجازی فاصله بگیریم

یک استاد دانشگاه با اشاره به لزوم مدیریت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در تعطیلات نوروز، گفت:‌ شبکه‌های اجتماعی باعث شده آدم‌ها نتوانند وقت بگذارند و چهره به چهره یکدیگر را ببینند و بیشتر ترجیح می‌دهند در یک فرصت کوتاه با تعداد زیادی تماس داشته باشند.
در نوروز کمی از فضای مجازی فاصله بگیریم

اتوبیوگرافی

گیم پلی استیشن

ممکن است بپسندید...