دفتر رفسنجانی تکذبیه صادر کرد

دفتر رفسنجانی تکذبیه صادر کرد

مسئول دفتر هاشمی‌ رفسنجانی در اطلاعیه‌ای حاشیه‌های مطرح شده درباره سفر وی به جزیره کیش را تکذیب کرد.

دفتر رفسنجانی تکذبیه صادر کرد

(image)

مسئول دفتر هاشمی‌ رفسنجانی در اطلاعیه‌ای حاشیه‌های مطرح شده درباره سفر وی به جزیره کیش را تکذیب کرد.
دفتر رفسنجانی تکذبیه صادر کرد

سیستم اطلاع رسانی

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...