سگ‌های هار شیوه جدید داعش برای قتل و شکنجه!

سگ‌های هار شیوه جدید داعش برای قتل و شکنجه!

یک منبع محلی در استان نینوا تاکید کرد که گروه تروریستی داعش به استفاده از «سگ‌های هار» به عنوان شیوه‌ای جدید برای قتل و شکنجه اهالی موصل روی آورده است.

سگ‌های هار شیوه جدید داعش برای قتل و شکنجه!

(image)

یک منبع محلی در استان نینوا تاکید کرد که گروه تروریستی داعش به استفاده از «سگ‌های هار» به عنوان شیوه‌ای جدید برای قتل و شکنجه اهالی موصل روی آورده است.
سگ‌های هار شیوه جدید داعش برای قتل و شکنجه!

کرمان نیوز

ساخت بنر

ممکن است بپسندید...