فازی که بلاتکلیف ورود خارجی‌ها ماند

فازی که بلاتکلیف ورود خارجی‌ها ماند
با ورود به عصر گازی و اهمیت پیدا کردن این سوخت در دنیا، ایران به عنوان دومین دارنده منابع بزرگ گازی دنیا، یک اولویت دارد و آن توسعه بزرگترین میدان مشترک گازی‌اش در عسلویه است، میدانی که انتظار می‌رود پس از گذراندن سال‌های سخت حالا طعم آسانی پساتحریم را بچشد.

فازی که بلاتکلیف ورود خارجی‌ها ماند

با ورود به عصر گازی و اهمیت پیدا کردن این سوخت در دنیا، ایران به عنوان دومین دارنده منابع بزرگ گازی دنیا، یک اولویت دارد و آن توسعه بزرگترین میدان مشترک گازی‌اش در عسلویه است، میدانی که انتظار می‌رود پس از گذراندن سال‌های سخت حالا طعم آسانی پساتحریم را بچشد.
فازی که بلاتکلیف ورود خارجی‌ها ماند

دانلود آهنگ جدید

فانتزی

ممکن است بپسندید...