ماجرای «یک ایرانی را تهدید نکن» چه بود؟

ماجرای «یک ایرانی را تهدید نکن» چه بود؟
مذاکرات هسته‌ای دور پایانی وین به معنای واقعی یک ماراتن بود. گفت‌وگوهایی که قرار بود چیزی در حدود یک هفته به طول بیانجامد اما به چیزی در حدود سه هفته به درازا کشید. مرسوم است در طول مذاکرات، تیم‌های مذاکراتی جلسات بریفینگ و آف د رکوردی برای رسانه‌های داخلی و همچنین خارجی برگزار می‌کنند.

ماجرای «یک ایرانی را تهدید نکن» چه بود؟

مذاکرات هسته‌ای دور پایانی وین به معنای واقعی یک ماراتن بود. گفت‌وگوهایی که قرار بود چیزی در حدود یک هفته به طول بیانجامد اما به چیزی در حدود سه هفته به درازا کشید. مرسوم است در طول مذاکرات، تیم‌های مذاکراتی جلسات بریفینگ و آف د رکوردی برای رسانه‌های داخلی و همچنین خارجی برگزار می‌کنند.
ماجرای «یک ایرانی را تهدید نکن» چه بود؟

سایت خبری زندگی

ساخت بنر

ممکن است بپسندید...