محروميت واليباليست روسى در هاله اى از ابهام

محروميت واليباليست روسى در هاله اى از ابهام

اين روزها خبرهايى به گوش مى رسد مبنى بر اينكه بازيكن تيم ملى واليبال روسيه كه به دليل دوپينگ با محروميت مواجه شده بود، بخشيده شود.

محروميت واليباليست روسى در هاله اى از ابهام

(image)

اين روزها خبرهايى به گوش مى رسد مبنى بر اينكه بازيكن تيم ملى واليبال روسيه كه به دليل دوپينگ با محروميت مواجه شده بود، بخشيده شود.
محروميت واليباليست روسى در هاله اى از ابهام

فانتزی

اسکای نیوز

ممکن است بپسندید...