هنر هفتم را دریابید!

هنر هفتم را دریابید!

مدتی است بازتاب خبر سریالی کشف حجاب و مهاجرت چند تن از بانوان عرصه‌ی سینما و تلویزیون تیتر نه چندان اول ولی، قابل تأمّل و با اهمیت در رسانه‌های آگاهی بخش بوده است.

هنر هفتم را دریابید!

(image)

مدتی است بازتاب خبر سریالی کشف حجاب و مهاجرت چند تن از بانوان عرصه‌ی سینما و تلویزیون تیتر نه چندان اول ولی، قابل تأمّل و با اهمیت در رسانه‌های آگاهی بخش بوده است.
هنر هفتم را دریابید!

آهنگ جدید

میهن دانلود

ممکن است بپسندید...