آغاز مجدد نزاع‌های گفتمانی

آغاز مجدد نزاع‌های گفتمانی

بی شک نتایج انتخابات گذشته فصل جدیدی از رقابتها را در کشور رقم خواهد زد؛ رقابت هایی که دیگر نه بین دو سوی اصولگرا یا اصلاح طلب بلکه ما بین دو سوی سخت و متصلب در دو گفتمان نسبتا فارغ از هرگونه نقطه اشتراک خواهد بود.

آغاز مجدد نزاع‌های گفتمانی

(image)

بی شک نتایج انتخابات گذشته فصل جدیدی از رقابتها را در کشور رقم خواهد زد؛ رقابت هایی که دیگر نه بین دو سوی اصولگرا یا اصلاح طلب بلکه ما بین دو سوی سخت و متصلب در دو گفتمان نسبتا فارغ از هرگونه نقطه اشتراک خواهد بود.
آغاز مجدد نزاع‌های گفتمانی

خرم خبر

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...