آمریکا مشاور نمایندگی ایران در سازمان ملل را بازداشت کرد

آمریکا مشاور نمایندگی ایران در سازمان ملل را بازداشت کرد

رویترز از بازداشت احمد شیخ زاده، مشاور هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به اتهام نقض تحریم‌های علیه ایران توسط دادگاه فدرال بروکلین نیویورک خبر داد.

آمریکا مشاور نمایندگی ایران در سازمان ملل را بازداشت کرد

(image)

رویترز از بازداشت احمد شیخ زاده، مشاور هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به اتهام نقض تحریم‌های علیه ایران توسط دادگاه فدرال بروکلین نیویورک خبر داد.
آمریکا مشاور نمایندگی ایران در سازمان ملل را بازداشت کرد

اخبار دنیای دیجیتال

اخبار کارگران

ممکن است بپسندید...