ارتش سوریه در نزدیکی دروازه‌های شهر باستانی تدمر

ارتش سوریه در نزدیکی دروازه‌های شهر باستانی تدمر
یک مقام امنیتی سوری گفت که ارتش این کشور بعد از فراری دادن اعضای گروه تروریستی داعش از منطقه مثلث، از سمت جنوب غربی در فاصله 800 متری شهر باستانی تدمر قرار گرفته است.

ارتش سوریه در نزدیکی دروازه‌های شهر باستانی تدمر

یک مقام امنیتی سوری گفت که ارتش این کشور بعد از فراری دادن اعضای گروه تروریستی داعش از منطقه مثلث، از سمت جنوب غربی در فاصله 800 متری شهر باستانی تدمر قرار گرفته است.
ارتش سوریه در نزدیکی دروازه‌های شهر باستانی تدمر

مرجع سلامتی

ممکن است بپسندید...