جاده چالوس امروز یک طرفه می‌شود

جاده چالوس امروز یک طرفه می‌شود

رييس كنترل ترافيک پليس راهور: تردد در جاده چالوس از ساعت ١٨ تنها در مسیر کرج به چالوس میسر بوده و از این ساعت، تردد در این محور به صورت یک‌طرفه به سمت مرزن‌آباد انجام می‌گیرد.

جاده چالوس امروز یک طرفه می‌شود

(image)

رييس كنترل ترافيک پليس راهور: تردد در جاده چالوس از ساعت ١٨ تنها در مسیر کرج به چالوس میسر بوده و از این ساعت، تردد در این محور به صورت یک‌طرفه به سمت مرزن‌آباد انجام می‌گیرد.
جاده چالوس امروز یک طرفه می‌شود

world press news

مدلینگ

ممکن است بپسندید...