حضور کماندوهای روی روس در سوریه تایید شد

حضور کماندوهای روی روس در سوریه تایید شد

فرمانده نیروهای روسیه در سوریه ضمن تأکید بر حضور نیروهای ویژه ائتلاف آمریکایی در این کشور جنگ زده، از حضور کماندوهای روس در خاک سوریه خبر داد.

حضور کماندوهای روی روس در سوریه تایید شد

(image)

فرمانده نیروهای روسیه در سوریه ضمن تأکید بر حضور نیروهای ویژه ائتلاف آمریکایی در این کشور جنگ زده، از حضور کماندوهای روس در خاک سوریه خبر داد.
حضور کماندوهای روی روس در سوریه تایید شد

روزنامه قانون

تلگرام

ممکن است بپسندید...