فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسند

فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسند

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: چنانچه توسعه فاز ۲۰ و ۲۱ با روند فعلی پیش برود تابستان سال ۹۵ شاهد راه اندازی پالایشگاه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی خواهیم بود.

فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسند

(image)

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: چنانچه توسعه فاز ۲۰ و ۲۱ با روند فعلی پیش برود تابستان سال ۹۵ شاهد راه اندازی پالایشگاه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی خواهیم بود.
فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسند

world press news

مد روز

ممکن است بپسندید...