مردم نوروز 95 بیشتر به موزه‌ها و بناهای تاریخی رفتند

مردم نوروز 95 بیشتر به موزه‌ها و بناهای تاریخی رفتند
مدیر اداره کل موزه‌ها از افزایش 10 درصدی ورود گردشگر به برخی بناهای تاریخی در کشور خبر داد.

مردم نوروز 95 بیشتر به موزه‌ها و بناهای تاریخی رفتند

مدیر اداره کل موزه‌ها از افزایش 10 درصدی ورود گردشگر به برخی بناهای تاریخی در کشور خبر داد.
مردم نوروز 95 بیشتر به موزه‌ها و بناهای تاریخی رفتند

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

فانتزی

ممکن است بپسندید...