مردم نیوزلند به استعماری ماندن پرچم کشورشان رای دادند

مردم نیوزلند به استعماری ماندن پرچم کشورشان رای دادند

تفاوت ۷ درصدی موافقان و مخالفان باعث شد نتیجه نظرسنجی تغییر پرچم به نفع باقی ماندن پرچم قدیمی انگلیسی اعلام شود.

مردم نیوزلند به استعماری ماندن پرچم کشورشان رای دادند

(image)

تفاوت ۷ درصدی موافقان و مخالفان باعث شد نتیجه نظرسنجی تغییر پرچم به نفع باقی ماندن پرچم قدیمی انگلیسی اعلام شود.
مردم نیوزلند به استعماری ماندن پرچم کشورشان رای دادند

تکنولوژی جدید

صبحانه

ممکن است بپسندید...