مسافران نوروزی از استقرار درحریم و بستر رودخانه‌ها پرهیز کنند

مسافران نوروزی از استقرار درحریم و بستر رودخانه‌ها پرهیز کنند
رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آماده باش مدیریت بحران در ایام نوروز از مسافران نوروزی و شهروندان خواست که از استقرار درحریم و بستر رودخانه ها خودداری کنند.

مسافران نوروزی از استقرار درحریم و بستر رودخانه‌ها پرهیز کنند

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آماده باش مدیریت بحران در ایام نوروز از مسافران نوروزی و شهروندان خواست که از استقرار درحریم و بستر رودخانه ها خودداری کنند.
مسافران نوروزی از استقرار درحریم و بستر رودخانه‌ها پرهیز کنند

دانلود فیلم

هنر

ممکن است بپسندید...