نبستن کمربند ایمنی مهمترین علت مرگ‌های تصادفات نوروز امسال

نبستن کمربند ایمنی مهمترین علت مرگ‌های تصادفات نوروز امسال

رییس پلیس راهور ناجا گفت: نبستن کمربند ایمنی مهمترین عامل مرگ در تصادفات نوروزی امسال است.

نبستن کمربند ایمنی مهمترین علت مرگ‌های تصادفات نوروز امسال

(image)

رییس پلیس راهور ناجا گفت: نبستن کمربند ایمنی مهمترین عامل مرگ در تصادفات نوروزی امسال است.
نبستن کمربند ایمنی مهمترین علت مرگ‌های تصادفات نوروز امسال

مرکز فیلم

خرید غذا

ممکن است بپسندید...