هاشمی در بازدید از پارس جنوبی چه گفت؟

هاشمی در بازدید از پارس جنوبی چه گفت؟

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب طرح آمایش سرزمین در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: دولت گذشته عقیده‌ای به اجرایی کردن این مصوبه مهم نداشت، اما در دولت یازدهم این کار با شتاب خوبی در حال انجام است.

هاشمی در بازدید از پارس جنوبی چه گفت؟

(image)

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب طرح آمایش سرزمین در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: دولت گذشته عقیده‌ای به اجرایی کردن این مصوبه مهم نداشت، اما در دولت یازدهم این کار با شتاب خوبی در حال انجام است.
هاشمی در بازدید از پارس جنوبی چه گفت؟

تکنولوژی جدید

سپهر نیوز

ممکن است بپسندید...