هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تعامل بانکی با ایران

هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تعامل بانکی با ایران

مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا به بانک‌ها هشدار داد که در تعاملات مالی با ایران محتاط باشند زیرا علی‌رغم رفع تحریم‌های هسته‌ای برخی تحریم‌های دیگر ضد ایرانی در حوزه تروریسم و یا دیگر موارد هنوز به قوت خود باقی هستند.

هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تعامل بانکی با ایران

(image)

مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا به بانک‌ها هشدار داد که در تعاملات مالی با ایران محتاط باشند زیرا علی‌رغم رفع تحریم‌های هسته‌ای برخی تحریم‌های دیگر ضد ایرانی در حوزه تروریسم و یا دیگر موارد هنوز به قوت خود باقی هستند.
هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تعامل بانکی با ایران

اس ام اس

اندروید

ممکن است بپسندید...