ورود سامانه بارشی به کشور از شنبه

ورود سامانه بارشی به کشور از شنبه
مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی از سمت شمالغرب و غرب کشور از روز شنبه خبر داد .

ورود سامانه بارشی به کشور از شنبه

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی از سمت شمالغرب و غرب کشور از روز شنبه خبر داد .
ورود سامانه بارشی به کشور از شنبه

اسکای نیوز

تلگرام

ممکن است بپسندید...