کفاشیان: انتظار برد پرگل مقابل هند را داشتیم

کفاشیان: انتظار برد پرگل مقابل هند را داشتیم

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: هزینه‌ای که برای تیم امید انجام دادیم به خاطر رأی جمع کردن نبود بلکه وظیفه‌مان بود.

کفاشیان: انتظار برد پرگل مقابل هند را داشتیم

(image)

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: هزینه‌ای که برای تیم امید انجام دادیم به خاطر رأی جمع کردن نبود بلکه وظیفه‌مان بود.
کفاشیان: انتظار برد پرگل مقابل هند را داشتیم

world press news

مجله اتومبیل

ممکن است بپسندید...