ایتالیا و اسپانیا مساوی کردند/ یک دقیقه سکوت به احترام کرویف

ایتالیا و اسپانیا مساوی کردند/ یک دقیقه سکوت به احترام کرویف

تیم‌های ملی فوتبال ایتالیا و اسپانیا در یک بازی تدارکاتی پنجشنبه شب به نتیجه تساوی دست یافتند.

ایتالیا و اسپانیا مساوی کردند/ یک دقیقه سکوت به احترام کرویف

(image)

تیم‌های ملی فوتبال ایتالیا و اسپانیا در یک بازی تدارکاتی پنجشنبه شب به نتیجه تساوی دست یافتند.
ایتالیا و اسپانیا مساوی کردند/ یک دقیقه سکوت به احترام کرویف

ترانه

ممکن است بپسندید...