تشکیل کمیسیون تخصصی آب در دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم

تشکیل کمیسیون تخصصی آب در دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به تخصصی‌تر شدن رشته‌ آب در مقطع کارشناسی، از ارائه درخواست این دانشگاه برای تشکیل کمیسیون آب در دفتر برنامه‌ریزی وزارت‌خانه خبر داد.

تشکیل کمیسیون تخصصی آب در دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به تخصصی‌تر شدن رشته‌ آب در مقطع کارشناسی، از ارائه درخواست این دانشگاه برای تشکیل کمیسیون آب در دفتر برنامه‌ریزی وزارت‌خانه خبر داد.
تشکیل کمیسیون تخصصی آب در دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم

اخبار دنیای دیجیتال

خبر اسلامی

ممکن است بپسندید...