جدیدترین قیمت طلا و سکه در بازار امروز

جدیدترین قیمت طلا و سکه در بازار امروز
در بازار امروز (ششم فروردین ماه) قیمت دلار با کمی افزایش به 3480 تومان رسیده و در بقیه ارزها نیز نوسان اندکی را شاهد هستیم.

جدیدترین قیمت طلا و سکه در بازار امروز

در بازار امروز (ششم فروردین ماه) قیمت دلار با کمی افزایش به 3480 تومان رسیده و در بقیه ارزها نیز نوسان اندکی را شاهد هستیم.
جدیدترین قیمت طلا و سکه در بازار امروز

خبرگذاری اصفحان

ترانه

ممکن است بپسندید...