مذاکرات جدی با کرسنت برای تهاتر جریمه ایران با گاز میدان سلمان/ قرارداد سال ۹۵ اجرایی می‌شود؟

مذاکرات جدی با کرسنت برای تهاتر جریمه ایران با گاز میدان سلمان/ قرارداد سال ۹۵ اجرایی می‌شود؟

یک منبع آگاه گفت: مذاکرات جدی ایران و کرسنت برای صادرات بخشی از گاز میدان سلمان ادامه دارد.

مذاکرات جدی با کرسنت برای تهاتر جریمه ایران با گاز میدان سلمان/ قرارداد سال ۹۵ اجرایی می‌شود؟

(image)

یک منبع آگاه گفت: مذاکرات جدی ایران و کرسنت برای صادرات بخشی از گاز میدان سلمان ادامه دارد.
مذاکرات جدی با کرسنت برای تهاتر جریمه ایران با گاز میدان سلمان/ قرارداد سال ۹۵ اجرایی می‌شود؟

خبر جدید

ورزش و زندگی

ممکن است بپسندید...