کلینتون: اظهارات نفاق افکنانه درباره مسلمانان، حمایت از تروریسم است

کلینتون: اظهارات نفاق افکنانه درباره مسلمانان، حمایت از تروریسم است

هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهارات تند و نفاق افکنانه رقبای جمهوریخواه خود در ارتباط با مسلمانان را توهین آمیز و خطرناک خواند و تصریح کرد که چنین اظهاراتی در نهایت ابزارهای تازه ای به دست تروریست ها خواهد داد.

کلینتون: اظهارات نفاق افکنانه درباره مسلمانان، حمایت از تروریسم است

(image)

هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهارات تند و نفاق افکنانه رقبای جمهوریخواه خود در ارتباط با مسلمانان را توهین آمیز و خطرناک خواند و تصریح کرد که چنین اظهاراتی در نهایت ابزارهای تازه ای به دست تروریست ها خواهد داد.
کلینتون: اظهارات نفاق افکنانه درباره مسلمانان، حمایت از تروریسم است

اتوبیوگرافی

آگهی استخدام

ممکن است بپسندید...