۱۴۰ هزار بمب خوشه‌ای متجاوزان سعودی بر سر یمنی ها!

۱۴۰ هزار بمب خوشه‌ای متجاوزان سعودی بر سر یمنی ها!

مرکز اجرایی چاره اندیشی برای مینها و بمبها در یمن اعلام کرد سعودی‌ها بیش از ۱۴۰ هزار بمب خوشه‌ای ساخت آمریکا و انگلیس بر سر یمنی‌ها ریخته‌اند.

۱۴۰ هزار بمب خوشه‌ای متجاوزان سعودی بر سر یمنی ها!

(image)

مرکز اجرایی چاره اندیشی برای مینها و بمبها در یمن اعلام کرد سعودی‌ها بیش از ۱۴۰ هزار بمب خوشه‌ای ساخت آمریکا و انگلیس بر سر یمنی‌ها ریخته‌اند.
۱۴۰ هزار بمب خوشه‌ای متجاوزان سعودی بر سر یمنی ها!

روزنامه ایران

سیستم اطلاع رسانی

ممکن است بپسندید...