آخرین قیمت‌ها از بازار گوشت و مرغ در سال جدید

آخرین قیمت‌ها از بازار گوشت و مرغ در سال جدید
آخرین بررسی‌ها از قیمت مواد پروتئینی در شروع سال جدید نشان می‌هد که قیمت برخی اقلام مانند گوشت قرمز در مقایسه با هفته‌های گذشته با ثبات نسبی همراه شده است همچنین قیمت گوشت مرغ که روند کاهشی پیدا کرده هر کیلوگرم آن به طور متوسط 6800 تومان در خرده فروشی‌های سطح شهر عرضه می‌شود.

آخرین قیمت‌ها از بازار گوشت و مرغ در سال جدید

آخرین بررسی‌ها از قیمت مواد پروتئینی در شروع سال جدید نشان می‌هد که قیمت برخی اقلام مانند گوشت قرمز در مقایسه با هفته‌های گذشته با ثبات نسبی همراه شده است همچنین قیمت گوشت مرغ که روند کاهشی پیدا کرده هر کیلوگرم آن به طور متوسط 6800 تومان در خرده فروشی‌های سطح شهر عرضه می‌شود.
آخرین قیمت‌ها از بازار گوشت و مرغ در سال جدید

گوشی

تکنولوژی جدید

ممکن است بپسندید...