ابراز رضایت «جهاد اسلامی» از سفر هیأت حماس به قاهره

ابراز رضایت «جهاد اسلامی» از سفر هیأت حماس به قاهره

یکی از اعضای ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در آستانه آغاز دور دوم مذاکرات هیات فلسطینی با طرف مصری، به این گفت‌وگوها ابراز خوش‌بینی کرد.

ابراز رضایت «جهاد اسلامی» از سفر هیأت حماس به قاهره

(image)

یکی از اعضای ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در آستانه آغاز دور دوم مذاکرات هیات فلسطینی با طرف مصری، به این گفت‌وگوها ابراز خوش‌بینی کرد.
ابراز رضایت «جهاد اسلامی» از سفر هیأت حماس به قاهره

خبرگذاری اصفحان

اسکای نیوز

ممکن است بپسندید...