«زنده باد ایران و زنده باد پاکستان»/ رییس جمهور در دیدار علما و نخبگان پاکستان

«زنده باد ایران و زنده باد پاکستان»/ رییس جمهور در دیدار علما و نخبگان پاکستان
رییس جمهوری در دیدار علما و نخبگان پاکستان با تاکید بر این که اسلام به عنوان دین میانه‌روی، اعتدال و اخلاق، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند کمک و فداکاری مسلمانان است، گفت: امروز عده‌ای به نام اسلام به اقدامات تفرقه‌افکنانه و از آن بدتر به نام اسلام و جهاد، به آدم کشی و برادر کشی دست می‌زنند که این به معنای غربت اسلام رحمانی در دنیا است.

«زنده باد ایران و زنده باد پاکستان»/ رییس جمهور در دیدار علما و نخبگان پاکستان

رییس جمهوری در دیدار علما و نخبگان پاکستان با تاکید بر این که اسلام به عنوان دین میانه‌روی، اعتدال و اخلاق، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند کمک و فداکاری مسلمانان است، گفت: امروز عده‌ای به نام اسلام به اقدامات تفرقه‌افکنانه و از آن بدتر به نام اسلام و جهاد، به آدم کشی و برادر کشی دست می‌زنند که این به معنای غربت اسلام رحمانی در دنیا است.
«زنده باد ایران و زنده باد پاکستان»/ رییس جمهور در دیدار علما و نخبگان پاکستان

عکس های داغ جدید

مد روز

ممکن است بپسندید...