سازمان ملل از اقدام گروه تروریستی الشباب در بکارگیری کودکان انتقاد کرد

سازمان ملل از اقدام گروه تروریستی الشباب در بکارگیری کودکان انتقاد کرد

فرستاده ارشد سازمان ملل متحد در امور سومالی از به کارگیری کودک سربازان توسط گروه الشباب در حملات خود در این کشور منطقه شاخ آفریقا انتقاد کرد.

سازمان ملل از اقدام گروه تروریستی الشباب در بکارگیری کودکان انتقاد کرد

(image)

فرستاده ارشد سازمان ملل متحد در امور سومالی از به کارگیری کودک سربازان توسط گروه الشباب در حملات خود در این کشور منطقه شاخ آفریقا انتقاد کرد.
سازمان ملل از اقدام گروه تروریستی الشباب در بکارگیری کودکان انتقاد کرد

بازی آزاد

دانلود آهنگ آذری

ممکن است بپسندید...